Alkitab Menjawab

Program yang membincangkan isu-isu sukar dan membingungkan di dalam Alkitab.

Alkitab Menjawab

About the Show

Program yang membincangkan isu-isu sukar dan membingungkan di dalam Alkitab.

Hosts
Pastor Ferinly Justin

Pastor Ferinly Justin

Alkitab Menjawab
Hosts
Pastor Ferinly Justin
Categories
Adventists, Bible, Faith, Sermon
Seasons
1
Episodes
16
Donate to Hope Channel

You might also like

Wacana Firman

Wacana Firman

Perbincangan Isu-Isu Semasa di dalam Pandangan Alkitab

Tanya Kawan

Tanya Kawan

Satu siri ulasan untuk menemukan jawaban bagi pelbagai bentuk persoalan berkaitan dengan dilemma dan permasalahan seseorang belia.

Pelita Wanita

Pelita Wanita

Satu wadah rohani khusus untuk membicarakan topik-topik kekeluargaan dan rumahtangga.

Pengharapan Di Rumah

Pengharapan Di Rumah

Siri Kebaktian Hari Sabat Didalam Talian.